Co dělat, když je náš koníček v konfliktu se zaměstnáním


O tom, že by mÄ›l každý z nás mít nÄ›jakého koníÄka, není sporu. Potvrzují to koneckonců i psychologové, kteří jej dokonce oznaÄují za jednu ze základních vÄ›cí pro duÅ¡evní pohodu. Ulevuje nám od stresu a pomáhá najít novou perspektivu. Je to tedy vÄ›c veskrze užiteÄná.

 

OvÅ¡em koníÄkem je ÄlovÄ›k skuteÄnÄ› jen málokdy živ. Naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás tak musí chodit také do zamÄ›stnání, tedy pokud chce mít co jíst a kde bydlet. Na vÄ›tÅ¡inu koníÄků jsou navíc peníze také potÅ™eba. Není tedy pochyb, že zamÄ›stnání by pro nás mÄ›lo být velmi důležité.

 

hraní her je oblíbeným koníÄkem

 

Problém je, že mnohdy nastávají situace, kdy se naÅ¡e koníÄky a práce dostávají do konfliktu. A zdaleka nejde jen o to, že bychom si radÄ›ji prohlíželi svou sbírku známek, než pracovali. To ani nelze považovat za konflikt, nýbrž za nÄ›co naprosto normálního. Do sporu se dostanou v jiných případech.

 

Jedním z nich může být například to, že se koná nÄ›jaká akce, která se s naším koníÄkem váže, a na kterou bychom chtÄ›li jít. V práci vÅ¡ak volno nedostaneme, naopak, v ten den musíme dÄ›lat pÅ™esÄas. To je asi ten zdaleka nejÄastÄ›jší případ, ovÅ¡em není ani zdaleka jediný.

 

práce může být s koníÄkem v konfliktu

 

Dále se může například ve hře pořádat nějaká speciální promo akce, která bude trvat jen pár hodin. A jako naschvál to vyjde zrovna na chvíli, kdy bychom měli být v práci. Je pak jasné, že ani toto není zrovna nic příjemného. Jak se s tím tedy vypořádat?

 

V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů by mÄ›lo mít jasnou pÅ™ednost zamÄ›stnání. To ostatní by mÄ›lo pÅ™ijít pouze v naléhavých případech – pokud se nám například zraní pes a je potÅ™eba s ním jet ihned k veterináři. Pokud vÅ¡ak nejde o zdraví Äi o život, pak má zkrátka práce pÅ™ednost.

 

JistÄ›, není to příjemné, avÅ¡ak musíme si pamatovat, že aÄkoliv máme svůj koníÄek radÄ›ji, zamÄ›stnání potÅ™ebujeme k tomu, abychom jej vůbec mohli provozovat. Je tedy jasné, co je důležitÄ›jší.